Erfbelasting

geplaatst in: Uncategorized | 0

erfbelasting

Na een spaarzaam leven en jarenlange noeste arbeid is het fijn om een mooie bestemming te vinden voor je opgebouwde vermogen. De erfgenamen zullen er blij mee zijn.
Het is echter jammer als een te groot gedeelte van je vermogen door je erfgenamen moet worden betaald aan erfbelasting.
Dit kan voorkomen worden door een goed testament op te stellen.
Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een “tweetrapsmaking”.
Dit komt hierop neer; dat bij een overlijden in eerste instantie het hele vermogen toekomt aan de partner (de eerste trap) en dat de kinderen pas hun erfdeel krijgen op het moment dat de langstlevende partner overlijdt (de tweede trap).
Vervolgens wordt veelal nog een zogenaamd ‘opvullegaat’ opgenomen in het testament.

Vaak is het nóg beter om een flexibel testament op te stellen. In dat geval wordt in het testament een flexibele verdeling  van de erfenis afgesproken tussen partner en kinderen. Op het moment van overlijden  kan dan berekend  worden wat de meest gunstige verdeling is met betrekking tot de hoogte van de erfbelasting. Ook worden zo nodig nog op- of afvullegaten opgenomen in het testament.
Een exacte toepassing van al deze regels is echt specialistenwerk, waar een gespecialiseerde notaris het beste antwoord op weet.

Indien er nog vragen zijn, kun je altijd contact opnemen met Bureau Advina voor nadere toelichting.