Wilt u uw erfenis zo eerlijk mogelijk verdelen onder uw erfgenamen?

Wilt u conflicten tussen uw erfgenamen voorkomen?

Zijn er speciale wensen met betrekking tot uw nalatenschap?

Wilt u erfbelasting besparen?

 

Een nalatenschap verdelen is vaak een ingewikkelde kwestie. Met de vele samengestelde gezinnen van de laatste tijd, wordt de situatie alleen maar complexer.

Vaak is vooraf niets formeel geregeld. Het toepassen van de wettelijke regels leidt dan veelal niet tot de gewenste verdeling.

 

Als u de regie in eigen hand wilt houden met betrekking tot uw nalatenschap, dan kunt u tijdens uw leven reeds specifieke afspraken maken over de afwikkeling van uw nalatenschap. Hierdoor wordt de erfenis naar uw wensen verdeeld onder de erfgenamen.

Door specifieke regels toe te passen kunt u tevens vaak een aanmerkelijk bedrag aan te betalen erfbelasting besparen.

 

Bureau Advina helpt u bij het vastleggen en nakomen van al uw wensen.

 

Als u interesse heeft in deze dienstverlening, volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u aan huis.

Als u beslist dat wij uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap mogen vastleggen, volgt een inventarisatie van uw wensen, waarbij de volgende vragen aan de orde

komen:

  • Aan wie wilt u wat nalaten?
  • Wilt u iemand onterven?
  • Wilt u een schenking doen aan een goed doel?
  • Wat zijn uw wensen met betrekking tot de woning?
  • Kan er erfbelasting bespaard worden?
  • Zijn er specifieke wensen?

 

Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Voor sommige afspraken zal via een notaris een testament moeten worden opgesteld of aangepast.

 

Het is altijd mogelijk om op elk moment uw wensen aan te passen.

Bureau Advina wijst u hierbij de weg.

 

De intensiteit van deze dienstverlening  is vaak moeilijk op voorhand te zeggen. Vandaar dat Bureau Advina een uurtarief hanteert bij het vastleggen van uw wensen.

 

Tarief:  € 75,00 (exclusief BTW) per uur