Wat is een levenstestament?

Een levenstestament (ook wel volmacht genoemd) is een notariële akte, waarin uw wensen en verzoeken vastgelegd worden voor het geval u wilsonbekwaam wordt.

Zo kan wilsonbekwaamheid worden veroorzaakt door een ernstige ziekte of door een ongeval.

 

Wat regelt u met een levenstestament ?

  • U wijst een vertrouwenspersoon aan, die namens u mag handelen.
  • U geeft aan wanneer het levenstestament ingaat.
  • U bepaalt bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

 

U bepaalt zelf wie u benoemt als vertrouwenspersoon. Dit kan een familielid zijn, of een goede vriend/vriendin. Ook de consulent van Bureau Advina kan fungeren als vertrouwenspersoon.

De taken van uw vertrouwenspersoon kunnen zijn:

  • Het regelen van uw financiële zaken en belastingzaken.
  • Toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische behandelingen.
  • Het regelen van praktische zaken, zoals verkoop van huis of inboedel bij verhuizing of regelen van de zorg voor uw huisdier.
  • Het vastleggen van specifieke wensen omtrent uw uitvaart en het al dan niet doneren van organen

 

Bureau Advina kan u van dienst zijn bij het realiseren van het levenstestament.

Op uw verzoek vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats bij u aan huis.

Daarna beslist u of u gebruik wilt maken van de diensten van Bureau Advina.

 

De intensiteit van deze dienstverlening  is vaak moeilijk op voorhand te zeggen. Vandaar dat Bureau Advina hiervoor een uurtarief hanteert.

 

Tarief:  € 75,00 (exclusief BTW) per uur