Bij Bureau Advina kunt u gratis telefonisch advies inwinnen. Indien u overweegt om gebruik te maken van de diensten van Bureau Advina, volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u aan huis.

Na het kennismakingsgesprek kunt u besluiten om uw consulent tot executeur te benoemen. Ook is het mogelijk om een zogenaamde ‘boedelvolmacht’ te verstrekken. In beide gevallen machtigt u de consulent om op te treden als bevoegd persoon om de nalatenschap af te wikkelen.

 

De executeur/boedelgevolmachtigde maakt een stappenplan inzake het traject van afwikkeling en presenteert dit stappenplan aan de erfgenamen.

Na accordering gaat de executeur aan de slag met de afwikkeling.

De inboedel wordt verdeeld of verkocht, abonnementen worden opgezegd, automatische betalingen worden stopgezet en openstaande facturen worden betaald. Ook de afwikkeling van de woning (verkoop of opzegging huur) komt aan de orde.

De executeur verzorgt de aangifte inkomstenbelasting van de overledene (F-biljet) en zo nodig wordt de aangifte erfbelasting verzorgd.

Gaandeweg het traject vindt telefonisch afstemmingsoverleg plaats tussen executeur en een vertegenwoordiger van de erfgenamen.

 

Het traject wordt afgerond met een evaluatierapport, waarvan de ‘rekening en  verantwoording’ een onderdeel is.

 

De intensiteit van een afwikkelingstraject is vaak moeilijk op voorhand te zeggen.

Uit ervaring weten we dat de afwikkeling van een nalatenschap soms lange tijd (een half jaar tot een jaar) in beslag kan nemen. De gemiddelde investering is 40-60 uur.

Bureau Advina hanteert een uurtarief bij de afwikkeling van nalatenschappen.

 

Er zijn mogelijkheden om de dienstverlening van de executeur te voldoen middels een legaat. Veelal bespaart dit erfbelasting. U kunt deze optie bespreken met uw consulent

 

Tarief:  € 75,00 (exclusief BTW) per uur