Bent u onterfd, maar wilt u toch uw erfdeel ontvangen?

Bureau Advina kan u hierbij van dienst zijn.

De legitieme portie is een deel van de waarde van het vermogen waarop een kind (legitimaris) aanspraak kan maken. Ook al heeft de overledene (ouder) het kind onterfd of heeft door middel van schenkingen ervoor gezorgd dat de nalatenschap leeg is.

Ouders hebben de mogelijkheid om een kind te onterven. Het kind is dan geen erfgenaam meer, maar het kind heeft wel recht op zijn legitieme portie.
Het opeisen van deze legitieme portie is vaak niet eenvoudig.
Vaak zijn er spanningen in het gezin, wat gepaard gaat met heftige emoties.
Een onafhankelijke derde kan rust brengen en begeleiding bieden bij een wettelijk correcte verdeling van de erfenis.

Bureau Advina kan u van dienst zijn bij de claim van uw legitieme portie.
Op uw verzoek vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats bij u aan huis, waarbij informatie gegeven wordt over de procedure en de werkwijze.
Daarna beslist u of u gebruik wilt maken van de diensten van Bureau Advina.
De intensiteit van deze dienstverlening is vaak moeilijk op voorhand te zeggen. Vandaar dat Bureau Advina hiervoor een uurtarief hanteert.

 

Tarief:  € 75,00 (exclusief BTW) per uur