Afwikkeling van nalatenschap:

 

Dienstverlening: Basispakket

 

Bij Bureau Advina kunt u gratis telefonisch advies inwinnen. Indien u overweegt om gebruik te maken van de diensten van Bureau Advina, volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u aan huis.

 

Na het kennismakingsgesprek kunt u besluiten om te kiezen voor het basispakket bij afwikkeling van nalatenschap.

Uw consulent maakt een stappenplan inzake het traject van afwikkeling. In een vervolggesprek wordt dit stappenplan gepresenteerd en toegelicht aan een vertegenwoordiger van de erfgenamen.

Tenslotte worden afspraken op elkaar afgestemd met betrekking tot de uitvoering van de taken.

 

Bij het basispakket gaan we ervan uit dat één van de erfgenamen verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Gaandeweg het traject vindt telefonisch afstemmingsoverleg plaats tussen consulent en de vertegenwoordiger van de erfgenamen.

 

Het traject wordt afgerond met een evaluatierapport.

 

Tarief:  € 250,00 (exclusief BTW)