Wet beperkte gemeenschap van goederen

geplaatst in: Uncategorized | 0

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet Beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. Deze wetswijziging houdt in  dat de regels, met betrekking tot het trouwen in gemeenschap van goederen, aangepast worden. Vanaf 2018 zijn enkel de goederen die tijdens … Vervolgd

Eigen bijdrage WLZ

geplaatst in: Uncategorized | 0

Ook in de nieuwe regeerperiode van premier Rutte (Rutte III) zal er een forse eigen bijdrage in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) betaald moeten worden bij permanente opname in een zorgcentrum. De hoogte van de eigen bijdrage … Vervolgd

Levenstestament

geplaatst in: Uncategorized | 0

Steeds meer mensen gaan over tot het vastleggen van afspraken in een levenstestament.  Door een levenstestament op te stellen, houd je de regie in eigen hand. Je bepaalt zelf wie je financiële zaken gaat behartigen op het moment dat je … Vervolgd

Erfbelasting

geplaatst in: Uncategorized | 0

Na een spaarzaam leven en jarenlange noeste arbeid is het fijn om een mooie bestemming te vinden voor je opgebouwde vermogen. De erfgenamen zullen er blij mee zijn. Het is echter jammer als een te groot gedeelte van je vermogen … Vervolgd

Bescherming erfgenamen

geplaatst in: Uncategorized | 0

Op 1 september 2016 is het Nederlandse erfrecht op een belangrijk onderdeel gewijzigd. Sindsdien worden erfgenamen beter beschermd tegen schuldeisers van de nalatenschap. Erfgenamen kunnen een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Na een overlijden moeten erfgenamen vaak lopende … Vervolgd

Langst levende partner

geplaatst in: Uncategorized | 0

Sinds 1 januari 2003 is het Nederlands erfrecht aangepast. Vanaf 1 januari 2003 komt de nalatenschap toe aan de langstlevende echtgenoot. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar … Vervolgd